261 views

1 odpowiedź

0 lubi 0 nie lubi
0 lubi 0 nie lubi

Elektron to elementarna cząstka o ujemnym ładunku elektrycznym, należąca do grupy fermionów, której obecność w atomach wyznacza ich właściwości chemiczne. Elektrony krążą wokół jądra atomowego, tworząc w ten sposób obwód elektryczny, który jest podstawą dla elektryczności. Są one także nośnikami prądu elektrycznego w przewodnikach i półprzewodnikach oraz kluczowymi elementami w procesach chemicznych, takich jak wiązania chemiczne.