300 views
0 lubi 0 nie lubi
0 lubi 0 nie lubi

Co to jest burza mózgów? Definicja, opis, jak inaczej powiedzieć o burzy mózgów? Przykład takiej burzy. Proszę o wytłumaczenie zagadnienia. Czy burza mózgów to proces w którym można wyróżnić jakieś etapy?

1 odpowiedź

0 lubi 0 nie lubi
0 lubi 0 nie lubi

Burza mózgów to metoda kreatywnego myślenia, polega na zbieraniu jak największej liczby pomysłów, propozycji, rozwiązań na określony problem, temat. W trakcie burzy mózgów uczestnicy wymieniają swobodnie swoje pomysły, unikają krytyki, oceniania. Ma to sprzyjać wyłonieniu różnorodnych i innowacyjnych propozycji.