787 views
0 lubi 0 nie lubi
0 lubi 0 nie lubi

1 odpowiedź

0 lubi 0 nie lubi
0 lubi 0 nie lubi

Symbol "V" w chemii może oznaczać różne rzeczy, w zależności od kontekstu. Najczęściej używa się go jako symbolu pierwiastka chemicznego wanadu (Vanadium). Może również oznaczać jednostkę objętości, tj. litr lub w niektórych przypadkach dm^3. "V" może również symbolizować walencyjność w kontekście chemicznym, oznaczając liczbę wiązań, jakie może utworzyć dany pierwiastek.